1000-årigt budskap

Brötastenen i Grödinge berättar om en vän som for söder ut men som aldrig kom tillbaks. När vi hittade den nästan bortglömd och täckt av lavar så gick den inte längre att läsa. Av 1000-årig storytellersympati vände vi oss därför till Runverket och bad att få bekosta renoveringen så att den åter skulle bli läsbar.

Fortsätt läsa →

Befolka varumärket och visa era värderingar

Affärs- och kulturstödjande storytelling är ett användbart verktyg för den som vill visa organisationens värderingar och själ och att visa nyttan med verksamheten genom att medvetet befolka varumärket med berättelser. Det kan vara anekdoter om organisationen och dess människor. Om framgångar. Om motgångar. Om kontakten med omvärlden. Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg. Varför håller vi på?

Fortsätt läsa →

Näringsdepartementet

Arbetslivsdelegationen som arbetade på uppdrag av Näringsdepartementet fick i uppdrag att skildra och vetenskapligt kommentera svenskt arbetsliv vid tusenårsskiftet. Man var dock osäker om arbetslivsforskarna skulle bli färdiga med sina fältarbeten. Framförallt om forskarna skulle våga påstå något om vad som hände där ute i fabriker och institutioner.

Fortsätt läsa →