Så här kan du arbeta med storytelling

Här är några enkla frågor som hjälper när man vill arbeta med storytelling:


[b]Fånga upp stoff[/b]
Var kom vi ifrån? Vart är vi på väg?
När fattade vi ett bra beslut och varför?
När gick det snett? Hur undviker vi det?
Vilka vill vi vara med? Vilka gillar vi inte?
Vilka är våra grundläggande värderingar?
[b]Paketera berättelser[/b]
Identifiera målgrupper.
Sök och formulera användbara berättelser.
Vissa nyttan med tjänsten ? produkten.
[b]Börja berätta![/b]
Identifiera arenor för berättande.
Berätta så lyssnaren ser bilder.
Gör historierna dramaturgiskt spännande.
Identifiera kanaler där berättelser kan förekomma naturligt.
Samordna med övrig kommunikation
Utbilda och uppmuntra medarbetare i storytelling
[b]Några påståenden[/b]
Stories är kulturbärare. Har berättats i årtusenden.
Stories är ett sätt att ta makten över den egna organisationshistorien.
Stories är ett sätt att kommunicera uppförandekoder.
Stories är ett sätt att sprida kunskap och värderingar.
Stories är ett sätt välkomna och introducera.
Stories är ett sätt beskriva styrkor och svagheter.
Stories har trovärdighet eftersom man hört det själv och lagt till egna känslor.