Näringsdepartementet

Arbetslivsdelegationen som arbetade på uppdrag av Näringsdepartementet fick i uppdrag att skildra och vetenskapligt kommentera svenskt arbetsliv vid tusenårsskiftet. Man var dock osäker om arbetslivsforskarna skulle bli färdiga med sina fältarbeten. Framförallt om forskarna skulle våga påstå något om vad som hände där ute i fabriker och institutioner.


Vi borde satsa på en arbetslivsdokumentär, en såpa på nätet, sa man. Då kontaktades några journalister, bland annat Matts Heijbel. Journalisterna fick uppdraget att gå ut och skildra i korta berättelser vad som hände där ute i det svenska arbetslivet.
Matts Heijbel följde under cirka 20 veckor en dag i veckan ett företag som tillverkade och lade massiva trägolv. Han intervjuade medarbetarna om deras syn på arbete och fritid. Han följde dem i vardagen och iakttog vad de skrattade åt och vad de ogillade.
Vad läste de i fikarummet? Vad skulle de ändra på om de kunde? Vad åt de?
Under drygt 20 veckor publicerades en ”story” i veckan på internet. Det visade sig snart att detta berättarprojekt stimulerade företaget internt. Det var någon som frågade och var intresserad.
Det gjorde också nytta i företagsutvecklingen. Många nya idéer kom fram. Det fungerade i rekryteringen. Spontanansökningar kom eftersom de som läst berättelserna på nätet tyckte det verkade vara ett så trevligt företag med trevliga människor. Det fungerade i marknadsföringen. Fan vilka proffs ni verkar vara på ert företag.
Med hjälp av korta, enkla och sanna berättelser ur verkigheten stimulerades företaget. Här föddes corporate storytelling i Sverige. Storytellers.se är en naturlig fortsättning på det projekt som Näringsdepartementet drog igång strax före tusenårsskiftet.
Tillsammans med arbetslivsforskarnas slutbetänkande till statsrådet Mona Sahlin, SOU 1999:69, publicerades Heijbels och de andra journalisternas berättelser under rubriken Vardag på jobbet! under redaktion av Annika Åkerblom.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *