Positiva och negativa historier

En positiv historia känns bra och ger en god eftersmak. Man har lärt nåt, har blivit stolt eller mindre pressad. Organisationen mår bra och utvecklas när berättelsen sprids. En negativ historia känns trist och bekräftar svagheter. Man påminns igen om vad dåligt allt fungerar. Man känner negativ stress. Organisationen lider av att historien upprepas och sprids.

Är det lönsamt med storytelling?

De som satsar seriöst på storytelling i sina företag vittnar ofta om hur det stimulerar organisationen och ökar effektiviteten. Det går att sälja varor med storytelling. Det är lättare att rekrytera och introducera med hjälp av storytelling. Det är dessutom roligt att umgås med inslag av storytelling.