Handlar det inte helt enkelt om retorik?

Låt mig säga så här. Berättande människor emellan fanns förstås långt innan retoriken blev ett begrepp. Däremot är det förstås bra att förstå sig på retorik om man ska börja med storytelling.


Jag brukar ibland säga att den som sysslar med storytelling i organisationer förstås kan ha glädje av retorikkunskaper, men man kan också snegla lite på den korta drastiska berättarstil som finns i exempelvis Bellmanhistorierna.
Det gäller att förmedla en röd tråd och en sensmoral utan att blanda in för många tyngande siffror och detaljer. Vi känner alla till berättartalanger i vår omgivning. Människor som älskar att dra en historia. För dem är storytelling en spännande möjlighet att kommunicera.