Nyhetsbrev 108: Webinar m m

Hej Storytellervän

Här är det etthundraåttonde nyhetsbrevet från Storytellers. Det är jag, Matts Heijbel, som reflekterar, berättar och skickar tankarna till ett par tusen namn som anmält intresse att följa breven.

När jag skriver detta är det bara ett dygn till torsdagen den 15 mars då jag håller ett webinar hos Meltwater, något jag redan berättat om sen en tid på Linkedin. Det är direktsänt från klockan 14 och det finns möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter under sändningen. Vill du följa sändningen så kan du gå in på Meltwater och registrera dig.
Här är länken:
https://www.meltwater.com/se/insight/webinar-marknadsforing-storytelling/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jag kommer i webinaret att ge tips om hur man gör när man söker, finner och skördar berättelser. Jag kommer också att ge en del olika exempel på hur man kan använda Corporate Storytelling i ledarskap, värdegrundsarbete, lyssnande och entreprenörskap. Och en hel del annat.

Webinar förresten? Eller webbinarium? Eller webbinaret med två b? Jag tycker inte språket har satt sig riktigt ännu. Men du vet nog vad det handlar om i alla fall. En direktsänd webb-teve med möjlighet till dialog. Är det bara utsänd monolog så kallas det en webbsändning.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jag hörde om en större vetenskaplig undersökning apropå organisationer och deras kommunikation. Man kom fram till att allra viktigast är att lyssna. Det stämmer ju också bra med ordets egentliga betydelse. Communicare betyder nämligen översatt från latin att ”göra gemensamt”.

Kommunikation bland människor är alltså rent språkligt en ömsesidig dialog och process där människor delar erfarenheter och känslor. Berättar om händelser och handlingar. Detta är också själva innebörden i Corporate Storytelling och Storytelling i och om organisationer, varor och tjänster.

Corporate Storytelling, i sin bästa form, bjuder alltså upp till dialog. Om man inte lyssnar kan man inte byta erfarenheter och dela något med varandra. Jag får ofta ta upp detta inför mina uppdrag där jag ska stötta organisationer som letar efter sitt kulturkapital i form av berättelser. Ibland tror uppdragsgivaren att storytelling innebär att man helt enkelt bara bygger en berättelse som man sen skickar ut

Nej, lyssna av organisationen i alla dess nyanser. Lyssna på kunderna, brukarna, klienterna, ägarna, medarbetarna, skattebetalarna med flera och dela berättelser – välj och gör sen de sanna händelsebaserade berättelserna som har potential gemensamma.

Detta kräver att man talar om sådant som hänt i den så kallade verkligheten och att det som beskrivs och sägs upplevs som sant och trovärdigt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lyckas man hålla nivå på det hela så sprids stories för att människor blir berörda och vill berätta. Detta gäller självklart i sociala media men också i word of mouth, trycksaker med mera.

Storytelling kan befolka och odla varumärket och stötta verksamheten om man vet hur man ska gå tillväga. Berättelserna kan öka värdet på varor och tjänster, stärka arbetsmiljön och ledarskapet och locka medarbetare med rätt inställning till organisationen.

Organisationen kan bygga sitt arbetsgivarvarumärke och medarbetarna kan i sin vardag frivilligt och frimodigt vara ambassadörer under förutsättning att det finns en första repertoar och en vilja att bygga en trovärdigt berättande organisation som har ett viktigt uppdrag på marknaden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Om du läser detta innan klockan 14 den 15 mars kan du, om du har tid och lust, lyssna på det direktsända webinariet (eller vad vi nu ska kalla och stava det). Jag kommer under cirka 45 minuter att ge några sköna exempel på stories som har starka emotionella krafter och viktiga uppdrag som tilltalar de flesta som hört dem. Storytelling i praktiken alltså.

Berättelserna jag ska dra på webinariet har alla kommit fram via några steg.

Först en strategi där vi gör klart för oss vad vi vill och varför.
Sen en metod att söka, finna och dela berättelser.
Sen en process skörda, välja och värdera vad vi fått fram.
Sen en reflektion över nyttan berättelserna kan göra i gemensamskapandet.
Sen en plan att släppa dem fria så de kan arbeta i olika kanaler och sammanhang
.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Det var allt för i dag. Vi kanske hörs via webben i morgon, torsdag den 15 mars.

Hälsningar från Matts Heijbel

Stockholm 14 mars 2018