Storytelling och Heijbelmodellen

Sen tusenårsskiftet har Corporate Storytelling – eller Storytelling i och om organisationer som det också kallas – uppmärksammats i Sverige. Jag, Matts Heijbel, som driver den här webbplatsen, är författare och journalist med socialantropologisk bakgrund. Jag är den den mest erfarne Corporate Storytellern i Sverige.

Matts-heijbelSen 1999 har jag arbetat med uppdragsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. Jag har undervisat i ämnet i universitet och högskolor. Jag har också skrivit boken Storytelling befolkar varumärket, (tredje upplagan 2014) som bland annat har prisats i tävlingen Årets Marknadsföringsbok.

Bland privata uppdragsgivare har Storytellers exempelvis Volvo, Sca, Saab, SSAB, och Det Norske Veritas. Bland myndigheter exempelvis ESF, Arbetsmiljöverket, Vinnova, Tillväxtverket, Trafikverket, Svenska Institutet och Statens Medieråd. Bland ideella Svenska Kyrkan, Erikshjälpen, Ideell Arena, Diakonia, SSU och Canterpartiet. Kommunala organisationer bland andra Stockholm, Malmö, Flen, Skellefteå, Botkyrka, Södertälje, Karlstad, Uppsala, Sundbyberg och Helsingborg. På senare år har allt fler uppdrag haft anknytning till EU och olika EU-projekt.

Varje företag och varje organisation hålls samman och utvecklas med hjälp av berättelser. Det handlar om sanna berättelser i och om organisationen och berättelser apropå organisationen och dess varor och tjänster. Berättelserna kompletterar och kan ibland faktiskt ersätta siffror, diagram och olika juridiska framställningar. Statistik utan vidhängande relevanta berättelser riskerar att inte nå fram.

Berättelserna är en del av organisationernas kulturkapital. De finns alltid där och de kan med fördel skördas, förpackas och användas både i varumärkesbyggande, interninformation, marknadsföring, ledarskap  och rekryteringssammanhang.

Heijbelmodellen betraktar exempelvis företaget som en stam, en flock, en  tribe eller en by, med ett visst uppdrag. Man letar fram de sanna affärsstödjande, sammanhållande och organisationsutvecklande berättelserna och använder dem sen i utvecklingen av organisationen. Detta är effektivt och användbart, inte minst i mål- och visionsarbetet.

Dramaturgin i storytellersammanhang skiljer sig från den i vanlig copy, journalistik, vetenskaps- och rapportprosa. Det är det en Corporate Storyteller vet. Han eller hon vet också hur man strategiskt och affärsmedvetet söker, finner, förpackar och använder organisationens berättelser. Det handlar alltså om ett befolkat, händelsebaserat berättande.

Storytellers.se vill vara den naturliga mötesplatsen för dem som är intresserade av dessa och som vill komma i kontakt med professionella Corporate Storytellers och med artiklar och forskning på området.

storytelling_boken1Heijbelmodellen beskrivs i boken Storytellers befolkar varumärket och ett antal akademiska uppsatser. Den utgår från att det finns händelsebaserade befolkade berättelser i och kring organisationer och företag. Dessa berättelser kan alltså skördas och sättas i arbete. Man kan sprida dem via muntligt berättande, text eller video. När man filmar har filmerna i regel en dokumentär karaktär och är gärna monologer utan klipp på cirka 2 minuter per film.

Heijbelmodellen gör det möjligt att via inspirationsföreläsning, workshop och skördefest söka, finna, skörda och filma berättelser på en enda dag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *