Nyhetsbrev 1: Ålderns betydelse

I mitten av 1990-talet tog ett stort svenskt försäkringsmäklarföretag med mer än 100 år på nacken, kontakt med DNV Certification. Mäklarna ville ha en offert för sin kommande kvalitetscertifiering. Tanken var att man skulle bli först i branschen med ISO 9000.


I samband med offerten träffades DNVs revisorer och mäklarföretagets ledning i det stora böjda stenhuset på Birger Jarlsgatan. För övrigt samma hus som en gång lånade sin fasad till TV-såpan Varuhuset.
Det var granit och ek och tunga gardiner. Försäkringsmäklarna ville signalera tradition och förtroende. En diskret luftkonditionering gav en grundton åt rummet.
Mäklarnas jurister var lite om sig och kring sig när de bläddrade i offerten. De muttrade om detaljer och formuleringar. Petade lite här och påpekade lite där. Talade om lagar och traditioner. Markerade gärna värdet av det egna förtroendekapitalet och värdet av att värna tradition och långsiktighet.
– Ni får förstå att vi har en stark kultur av noggrannhet och tradition. Vi har nämligen mer än 100 år på marknaden, sa mäklargeneralen bakom ekbordet.
Efter några sekunders tystnad sköt en av DNVs revisorer undan kaffekoppen och harklade sig lätt:
– Så bra då. Att ni värdesätter ålder och erfarenhet. Själva håller vi just på att förbereda vår 130-årsfest.
Det blev tyst i rummet. Försäkringsmäklarna tittade på varandra. Sen reste sig VDn upp, la offerten åt sidan, sträckte fram handen och sa:
– Grattis. Jobbet är ert.
Den gången hade åldern betydelse.
En berättelse som denna kan vara ett svar på frågan: Vad spelar det för roll att ni funnits så länge på marknaden? Här blev åldern ett avgörande bidrag i upphandlingen.
Självfallet finns det situationer där åldern inte väger särskilt tungt. Kanske den till och med kan hindra i vissa lägen. Men det går att finna stories lämpade för varje fråga och varje situation.
Matts Heijbel i september 2003
22. september 2003