Positiva och negativa historier

En positiv historia känns bra och ger en god eftersmak. Man har lärt nåt, har blivit stolt eller mindre pressad. Organisationen mår bra och utvecklas när berättelsen sprids. En negativ historia känns trist och bekräftar svagheter. Man påminns igen om vad dåligt allt fungerar. Man känner negativ stress. Organisationen lider av att historien upprepas och sprids.