Berättande statistik

Ordet statistik kommer från latinets ”status”, visar alltså hur något är. Statistikern berättar om nuet, det förflutna och kanske något om framtiden.

Enligt mitt sätt att tänka så har all statistik en koppling till människor. Att redovisa statistik utan att visa vad detta betyder för människor blir fel.

Statistikern är helt enkelt en berättare.

statistik.001.jpeg

Jag träffade en man inom EU-systemet som arbetade med statistik och analyser. Han tyckte att han hade bra koll på verkligheten, i det här fallet var det gränshandel.

Men han märkte också att många tyckte att det han höll på med, statistik och analyser, verkade trist och svårt att förstå.

Själv såg han i sitt inre människor. Hur de lever i gränstrakterna som han studerade. Så han började i stället kalla sig berättare.

Att använda Storytellingmetoden och krydda berättelserna med siffror och statistik är fullt möjligt. All statistik handlar ju ytterst om människor och mänsklig aktivitet.

Storytelling bidrar, om man så vill, till evolution av organisation. Berättelserna bygger alltså framtid.

Långt innan människan började beskriva verkligheten i siffror och diagram så gällde alltid berättandet.

Ledare kan nå också sifferfobiker och diagramdyslektiker med uråldrig beskrivande Storytelling.

Jag vet hur man gör.

Tips från Heijbelmodellen

Människan måste berätta. Det är nedlagt i oss. I familjen, med vännerna, på jobbet som tar större delen av vår vakna tid. Men hur gör man då?

Berätta kan vi alla. Hunden kan skälla, fågeln sjunger och människan lyssnar och berättar för att förstå, överleva och nå framgång.

Om vi nu tror på detta så blir frågan hur vi hanterar denna insikt professionellt på jobbet. Människan är ju än i dag samma berättande djur. Vi fattar våra beslut utifrån sinnliga intryck, berättelser och de känslor dessa väcker.

Där kommer Corporate Storytelling i och om organisationer in i bilden. Befolkade berättelser om våra varor och tjänster om vilka vi är, vad vi kan, vad vi vill och vart vi är på väg.

menhurgor2.001.jpeg

Hur gör man då för att få en första skörd?

Praktiska Heijbelmodellen som utvecklats under 2000-talet visar vilka steg som gäller:

• Analys av vad vi söker och strategi för hur vi ska leta och finna
• Grundläggande skräddarsydd inspirationsföreläsning utifrån bransch, kultur, historia och framtidsvision
• Workshop där berättelser delas under erfaren processledares ledning
• Skördefest där alla tillsammans värderar och väljer sanna värdeberättelser
• Diagnos av hur detta blir en del i vardagen för att bygga den berättande organisationen

Utan stories dör vi nämligen

Vad låter ni?

När jag håller workshops lyssnar jag på gruppens läte innan deltagarna tystnar och jag ska börja. Ljudet av rösterna säger så mycket. Sen ska jag, i mitt uppdrag, söka berättelser och ljud som är företagets röst.

19.8.17.001.jpeg

När det kommer till Corporate Storytelling handlar det, för mig, och för alla framgångsrika företag, om organisationens röst. Inte om hur den enskilde kan bli en bra retoriker eller att den ska träna sig i rätt kroppsspråk – på individnivå.

Dra dig i örat klia dig på axeln om du vill. Som flockmedlem i företag och organisationer är du helt enkelt en del av något större, det gemensamma varumärke som ni bygger tillsammans. Det här är inte en individfråga.

Alla organisationer består av människor och organisationer behöver berätta för att synas och finnas och för att dela meningen med vad de håller på med. De behöver också få kunder, brukare, klienter etc att förstå och i bästa fall känna in meningen med det hela.

Om man berättar får man svar och dessa svar bidrar sen till att lägga grunden till nya lösningar, digitala eller jordiga. Orden gör att alla förstår vad som pågår. Verksamheterna kan sen utvecklas utifrån den dialog som Corporate Storytelling bidrar med

Så frågan blir vad säger ni som grupp? Hur ropar ni och lyssnar in reaktionerna?

Matts Heijbel kan komma gratis

16.8.001.jpeg

Många företag och organisationer vill hantera det här med sin Storytelling. De förstår att berättelserna är viktiga i rekrytering, sälj och organisationsutveckling och vill berätta.

På Linkedin har jag därför i juli kommenterat citat ur min bok Storytelling befolkar varumärket. Gensvaret är enormt.

Jag har sen årtionden erfarenheter från hundratals företag och organisationer. Privata, offentliga och ideella. Både i Sverige och runt om i Europa.

Jag införde de här tankarna i Sverige och undervisar på svenska och internationella universitet och högskolor och undviker då högläsning om teorier via power-point-presentationer. Jag berättar helt enkelt hur vi tänkte och gjorde.

Show don’t tell, alltså.

Semestern är slut och jag bjuder på mina idéer de närmaste veckorna.

Ni behöver inte anlita mig efteråt.

Men mina krav för att komma är att:

• Ni har seriösa tankar att prova Storytelling i praktiken – med eller utan mig
• Människor som har rätt att fatta beslut är med när jag kommer
• Ni håller med lokal och teknik

Jag tar inte betalt i Stockholmsområdet men utanför 08 vill jag ha täckning för resa och ev logi.

Jag kan då och då under vecka 34 eller 35 och har även en del möjligheter senare. Kontakta mig här på matts@storytellers.se eller via Linkedin

Öka värdet med storytelling

Inom vård, skola och omsorg finns berättelser om bemötande. De används sällan strategiskt trots att varje ny elev och gamling genererar pengar till kassan. Att inte använda berättelserna är oklokt.

Det gäller alla som säljer varor och tjänster. En del använder metoden, till exempel sko- och biltillverkare. Och alkoholindustrin. Toyota var tidigt ute att berätta stories som inte handlade om hästkrafter och hur många sekunder det tar att accelerera från 0 till 100 km/tim. Toyota blev världens största biltillverkare bl a genom att berätta om värderingar och utvecklingsidéer.

4.8.jpg

Berättelserna höjer värdet. En bra story kan involvera kunden emotionellt som ambassadör. Men då får förstås tillverkaren / leverantören lyssna in och leverera sanna berättelser.

Ta glasen på bilden. Varför ser de ut som de gör? Varför har de den där formen?

Jag har förstått att det är en smart lösning i compact-living-anda. Det får helt enkelt plats fler glas i skåpet. Berätta det då! Kanske finns berättelsen om designern som fick idén att ge dem formen som gör det möjligt att få in fler glas på liten yta.

Det kanske finns en händelse då designern fick tanken. Berätta det då. Så kan jag som kund bli en återberättare och ambassadör. Skriv alltså på förpackningen om ögonblicket när designern fick sin idé.

Jag kommer gratis i augusti

Ska man få till Storytelling måste man ofta väcka ledningen, en egen avdelning, kick-off- eller utbildningsgänget m fl för att få till det.

På Linkedin har jag i juli kommenterat citat ur min bok Storytelling befolkar varumärket. Gensvaret har varit mycket stort med långt över tiotusen läsare.

Jag har erfarenheter från hundratals företag och organisationer de senaste årtiondena. Privata, offentliga och ideella. Både i Sverige och runt om i Europa. Jag vet ju hur man ska tänka och göra.

Show don’t tell, alltså.

Jag kan i ett senare skede garantera en skörd av berättelser redan Dag 1 hos er. Berättelser som sen alltså kan sättas i arbete direkt. Jag har en egen metod som alltid fungerar.

Nu är semestern slut för många och jag bjuder därför på detta skräddarsydda inspirationsupplägg.

stork.helklar.png

Ni behöver sen inte anlita mig efteråt.

Mina krav för att komma är däremot att:

• Ni har tankar att prova på Storytelling i praktiken – med eller utan mig
• Människor som har rätt att fatta beslut är med när jag kommer
• Ni håller med lokal och teknik

Jag tar inte betalt i Stockholmsområdet men utanför 08 vill jag ha täckning för resa och ev logi.

Jag har flera möjligheter under vecka 34 eller 35. Kontakta mig gärna på matts@storytellers.se så kommer jag om vi får ihop det.

VB = Verkställande Berättare!

De mest framgångsrika ledarna är goda berättare. De kan, tack vare sin läggning, initiera förändringstänkande och perspektiv med hjälp av berättelser från verkligheten.

Jag har träffat många sådana. Och coachat ledare som vill komma i kontakt med sina känslor för att kunna ”bjuda på sig själva”. Alltså utöver alla nyckeltal och kvartalsrapporter som förstås också behövs.

VD:ar lyder under aktiebolagslagen men kan använda berättelsen för att stimulera och entusiasmera långt bortom lagen i sin roll som lagledare.

2.jpg

Berättelser triggar laget, får styrelsen att förstå, lockar investorer och medarbetare. Storytelling ger liv åt den formella utbildning som många VD:ar har från handelshögskolor och universitet.

Universitet förresten?

Många av de främsta berättarna i och om organisationer, som till exempel Kamprad och Richard Branson, båda två dyslektiker enligt media, har förstås slitit men dessutom berättat sig fram till succén genom att göra det omöjliga möjligt.

Att rekrytera Verkställande berättare är därför viktigt. De ska ha kontakt med sina känslor och kunna återge en bärande story.

Jag vill se fler Verkställande Berättare än Verkställande Direktörer.

Det går att träna upp hämmade och formella ledare. Människan är innerst ett berättande djur.

Vi väljer våra berättelser

Vilken släkt talar du om? Mamma, mormor? Farfar? Dina fantastiska barn? Pappa? Det valonska eller finska ursprunget? Balkan? Iran? Berättelser visar värderingar vi behöver för att orientera oss.

Vi väljer alla våra stories. Rensar gammalt skit, betonar det som växer gott, blickar framåt. Det gäller även när vi odlar organisationskultur.

Berättelsernas uppdrag är att visa och att bygga kultur. Och att lämna en del bakom oss. Det vet varenda folklorist. Det vet också var och en av oss.

31 juli.001.jpeg

Tar man tanken in i företag och organisationer (dagens tribes) så är det på sätt och vis samma sak. Vissa händelser ur vårt förflutna vill vi (precis som tribes) glömma och lägga i påsen andra behöver vi. Vi behöver också betona nytt och annat.

Berättelser visar vägen till en framtid vi vill se och dela.

Som rådgivare och inspiratör, t o m som pastor i Corporate Storytelling-kyrkan, som jag brukar skämta om, talar jag om dessa tankar. Vi väljer alltså berättelser för att vi vill leva vidare. Vi vill utvecklas och nå framgång.

Man kan gärna kalla det organisationsevolution eller kanske företagsevolution om man vill. (hoppsan nya ord som kom just nu)

Organisationsutvecklarna kan använda Storytellingen, skördad och hanterad, till att stötta de önskade värderingar som ger utveckling

Dagligen bygger Storytelling historien

Vad kul att du ska komma till oss och köra Storytelling. Då måste du träffa Eva som jobbat här i 38 år. Javisst, svarar jag, men gärna också den senast anställda.

Det är vanligt att de som kontaktar mig är ute efter att ta tag i sin historia. Det är till och med så att organisationer, på sina mallade hemsidor, har rubriken: Vår historia och i och med det tycker att de håller på med Storytelling.

Det är inget fel med det, men Corporate Storytelling och Storytelling in and about Organizations är mycket mer spännande än så.

Jag brukar försöka undvika att använda ordet organisationshistorier eftersom det rent språkligt lätt för tanken till det förflutna eller till roliga historier typ: Tysken, Fransken och Bellman. Jag föredrar därför i mitt arbete att använda orden berättelser eller stories.

keynote.1.jpeg

Det finns ändå en spännande tanke kring allt detta. Vi behöver förstås kontakt med det förflutna och hur allt blev som det blev liksom vi behöver berätta vad vi vill ska ske.

Vi kan därför välja ut berättelser från det förflutna som bär värderingar som fungerar också i dagens analys och som hjälper företaget vidare in i en framtid.

Genom att söka berättelser från vår samtid kan vi samtidigt fånga händelser, skördade nu, som då direkt i realtid dagligen bygger upp vår gemensamma historia.

Man behöver inte ha med allt

När en person som är väl insatt i ett skeende, en affär, en produkt eller en tjänst ska berätta så bygger den ofta upp sin redovisning på siffror tabeller och diagram. I värsta fall högläsning från en power-point.

Corporate Storytelling eller Storytelling i och om organisationer, varor och tjänster ger en enkel dramaturgisk story om en händelse som i ett enda slag ger en aha-upplevelse som direkt visar vad det handlar om.

IMG_0988.jpg

Man ska då absolut inte bjuda in ”Fullständighetsdjävulen” som kräver ett långt förspel om hur det egentligen var innan det blev som det blev. Och som gärna vill betona hur mycket som måste sägas innan man kan säga det man egentligen vill säga.

Fullständighetsdjävulen garderar sig in i minsta detalj och bygger gärna upp en rad motargument innan ifrågasättandet ens har kommit.

Storytelling i företag och organisationer ska lita på lyssnaren, läsaren och tittaren och använda sig av klassisk enkel dramaturgi som låter andra tycka och känna själva.

Fullständighetsdjävulen har redan arenor i årsberättelser, stelopererade hemsidor och kommunikationsnervösa ledningsgrupper.

Storytelling befolkar och emotionaliserar istället verkligheten men låter inte Fullständighetsdjävulen tynga den sanna berättelsen

Det kan verka svårt men det går!