Jag en barnmorska

Rent språkhistoriskt är barnmorskan en kvinna. Men det finns faktiskt i dag på våra sjukhus män som är barnmorskor. Även jag, som storyteller / storylistener / storybuilder, hjälper till när berättelser som redan finns där någonstans ska få födas, formuleras och komma fram för att leva med sin flock och utveckla verksamheten.

Alla människor lever i ett antal kulturella sammanhang. Man tillhör en nation, en släkt en by och oftast ett jobb. Alla dessa organisationer bärs av en delad kultur och kulturen uttrycks genom berättelser.

Detta är en naturlag.

Studerar man sådant på universitetet så studerar man folkloristik. Letar man i företag och organisationer så söker man organisationsfolklore.

Jag hjälper därför till att söka, finna och skörda dessa kulturbärande berättelser och känner mig därmed ibland som en barnmorska. Det blir därför inte ©storytellers utan ägaren är den som berättar och ytterst ägs berättelsen av varumärket i sig.

Storytelling befolkar varumärket som jag kallar min bok handlar bland annat om dessa saker.

Berättelserna finns där. Det är bara att söka upp dem och skörda dem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *