Att berätta sig in i framtiden

Jag har hört många människor inom privat, offentlig och ideell sektor sucka över organisationsförändringar som de tycker att de utsätts för. Det går snart över suckar några. Det är inte nödvändigtvis så att de är emot förändringar. Snarare är det så att de inte riktigt förstår vad de nya pilarna och boxarna och rapporteringsordningarna betyder i praktiken. Skisserna kan vara formulerade av organisationsdesigners som alltför ofta glömmer det enkla faktum att organisation = människor.

Då kan berättelser som via verkliga människor i verkliga situationer synliggör nyttan med den nya ordningen vara bra att ha. På så vis kan Corporate Storytelling, som verktyg, bidra till organisationsutveckling och göra det möjligt för att göra den tänkta framtiden synlig. Alltså från abstrakta resonemang till synliga befolkade händelser.

Man kan alltså berätta sig in i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *