Bygg en berättande organisation !

Människan har i alla tider visat sina värderingar och byggt sina organisationer och sina kulturer utifrån berättelser. Berättelserna är kulturbärare och kulturbyggare som visar vad vi står för, var vi kommer ifrån, var vi befinner oss och vart vi är på väg. De finns i tillhörigheten till en släkt, en bygd eller för den delen en religion. Självfallet är människan också kulturbyggare när det gäller företag och organisationer. Att ha en gemensam berättelse innebär att ha tillhörighet och att kunna utföra något tillsammans. Att dela.

Vi får visioner. De företag och organisationer som jag träffar har förstått att det finns ett samband mellan berättelser, berättande och utvecklingen av organisationen och av sätten att arbeta.
Hur vi är? Vad vi står vi för? Vad finns det för händelser som vi kan berätta om som gör detta begripligt?

Berättelserna är ofta emotionella och de kompletterar därmed den faktuella information som ligger i nyckeltal, teser, staplar och diagram. Berättelserna kan göra juridiken begriplig och politiken legitim. Blanda därför hårt och mjukt.

Sen kan stortellingverktyget slipas och anpassas inför olika situationer. Ibland handlar det om ledarskap, ibland om att befolka varumärken. Ibland sälj. Ibland handlar det om att sprida Word of Mouth och bli synlig i sociala media. ibland om att locka till sig, att rekrytera, människor som kan bidra till en positiv kulturutveckling för gruppen.

Tror man på denna kulturkraft och förstår det interaktiva i att ge och få, att dela berättarkapital, då är man redo för corporate storytelling eller storytelling i och om organisationer. Berättelser kan förstås också ladda varor och tjänster med mervärden som förbättrar lösnamhet, ger tillfredställelse och framgång.

Hur vill ni hantera detta fantastiska verktyg. Jag har några tillämpningar som kan sätta igång de första stegen till att bli en berättande organisation direkt. Vill ni tala om det så kan ni kontakta mig på matts@storytellers.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *