Varumärket kan ses som summan av berättelserna

Varumärket är, om man så vill, en pågående större berättelse byggd av en uppsättning stories om händelser som delas mellan organisationen / produkten / tjänsten och dem som använder den. Jag brukar använda uttrycket: Storytelling befolkar varumärket, vilket också är titeln på min bo i det här ämnet.

Berättelserna ska bjuda på strategiskt använda värdebärande emotionella händelser som visar meningen med att en verksamhet överhuvudtaget finns. Berättelser som passar medarbetaren, kunden, klienten, brukaren, patienten etc överlever och sprids. De trivs i sociala media och kan få en spridning på ett helt annat sätt än traditionella målgruppsinriktade budskap som förr sändes ut från företag och organisationer.

Men detta kräver alltså att de är befolkade och att de i sin dramaturgi rymmer händelser som går att förstå och ta till sig emotionellt, annars försvinner de i bruset.

Det behövs sanna berättelser om ett kulturkapital som visar ett trovärdigt organisations-DNA.

Boken Storytelling befolkar varumärket ( Blue Media ) kan du nu via storytellers.se köpa för 200 kr inkl moms plus porto. Går att beställa om du skriver med namn och fakuradress till matts@storytellers.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *