Att berätta sig in i framtiden

Det mest spännande med Storytelling är kanske att man kan använda berättelser för att bygga en känsla inför framtiden. Om man lyckas med det det kan berättelserna hjälpa till att dra organisationen i en viss riktning.

Det är förstås svårt att hävda att man talar sanning när man talar om något som ännu inte har skett. Det är därför dessa framtidstankar och framtvingande scenarier ofta förlorar sig i ”hjärnkontoret” och i ”statistiska eller floskuösa” formuleringar som till exempel:

Vår marknadsandel ska år 2017 har ökat från dagens 23 procent till minst 30 procent. Kännedomen om vårt varumärke bland allmänheten har om fem år har gått från dagens 35 procent till minst 45 procent.

Jasså?

Det är ett exempel på ett statistiskt önskescenario. En besiffrad önskan där en del av medarbetarna inte ens kan greppa den matematiska innebörden. Hur brukar det då kunna se ut om man, utan storyinsikt, försöker använda orden för att tala om framtiden.

Kanske så här:

Vi ska de närmaste åren mer empatiskt följa vår kunders affärer och bidra till deras framgång. Endast om vi överträffar kundernas förväntningar och överaskar dem får vi deras förtroenden. Vi kan de leva upp till våra värdeord: Inkänna • överraska • berika

Vad är detta? Vad då följa våra kunders affärer? Hur då överraska? Hur ska detta storyfieras?

Kanske ser vi redan i dag händelser där någon av våra medarbetare har överraskat kunden och gjort det uppenbart att detta som hände var positivt för kundens organistaion. Berätta det då. Fråga kunden om när detta händer. I så fall när? Hur? Tala om en uppenbar händelse som visar det vill vara.

Genom att berätta om verkliga befolkade möten och händelser som vi vill se mer av kan vi ge en bild av den framtid vi hoppas berätta oss in i. Vi kan också regissera oss och skapa händelser som vi sen kan berätta om och som kan fungera som språngbrädor in i framtiden.

Då har Corporate Storytelling lämnat historieskrivning och istället blivit visionsberättande.

Man behöver alltå inte sitta och vänta. Det går alldeles utmärkt att lekfullt börja i verkligheten som redan finns och försöka få den att föröka sig med hjälp av sanna berättelser om människor. Organisation är nämligen människor!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *