Kvinnorna lockas

Fråga:
Finns det något mönster som visar vilka som attraheras av perspektiven i Storytelling i organisationer?

Svar:
Jag har ingen riktig mätning eller undersökning på detta. Men jag har förstås föreläst i många år. När det kommer till utbildningar och öppna seminarier och föreläsningar så har jag märkt att det är en övervikt av kvinnor som kommer.

Det kommer förstås också män men då är de snarare under än över 40-45. Jag kan tro att kvinnor som blir chefer inte rätt av vill köpa den gamla vanliga patriarkala managementstilen med siffror pilar och boxar och power point-presentationer för att leda, berätta och förklara.

Jag tror att kvinnorna och även de yngre männen ofta vill ha ett ledarskap som också laddar in emotionella dimensioner. Detta för att se människan i organisationen och föra verksamheten framåt och göra tänkbara mål, befolkade, synliga och begripliga.

Men det är faktiskt inte mycket motstånd och moteld jag möter, varesig från män eller kvinnor. Någon gång kommer en gammal hanne och säger att: Vi kan väl inte hålla på och berätta historier vi har faktiskt en kärnverksamhet att sköta.

Då suckar gruppen och tycker att han inte förstått mervärdet i att använda också den emotionella kommunikationen i ledarskapet. Har han inte förstått idén med Storytelling i varumärkesarbetet?

I den amerikanska diskussionen talar man till och med om kvinnan och hennes hjärna och läggning. Men det där vågar jag mig inte in på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *