Att berätta sig in i framtiden

Jag har hört många människor inom privat, offentlig och ideell sektor sucka över organisationsförändringar som de tycker att de utsätts för. Det är inte nödvändigtvis så att de är emot förändringar. Snarare är det så att de inte förstår vad de nya pilarna och boxarna och rapporteringsordningarna betyder i praktiken. Skisserna kan vara formulerade av organisationsdesigners som glömmer att organisation = människor.

Då kan berättelser som synliggör den avsedda nyttan via verkliga händelser visa meningen med den nya ordningen vara bra att ha. På så vis kan Corporate Storytelling, som verktyg, bidra till organisationsutveckling och göra det möjligt för, kanske framförallt cheferna, att göra den tänkta framtiden synlig.

Man kan alltså berätta sig in i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *