Människan är ett berättande djur

Storytelling är ett sätt att uttrycka och visa, sprida och använda kraften i mänsklig kultur. Eftersom vi som människor organiserar oss i familjer, släkter, företag och andra typer av arbetsgemenskaper så använder vi förstås storytelling än i dag på samma sätt som människan alltid har gjort. Utan stories dör organisationen.

Organisation är människor och människan är ett berättande djur.

Det nya i vår tid är att denna mänskliga uttrycksform har professionaliserats i ett arbetsliv och hanteras allt mer medvetet för verksamhetens framgång. Det handlar alltså att hitta former och manér som berör och involverar människor.

Vi behöver kanske inte använda mangementprosa eller för mycket copyspråk utan snarare ett vanligt vardagsspråk som berör. Ett språk som vi använder när vi talar till vänner som vi bryr oss om. Ett språk som gör att de vill lyssna och som visar att vi lyssnar.

Berättelserna söker vi och skördar bland medarbetare och intressenter. Vi håller oss till sanningen och väljer berättelser som passar våra syften och behov när vi exempelvis vill överföra kunskap eller visa värderingar. När vi vill påverka snacket.

Människor i alla tider och i alla sammanhang har valt sina berättelser. Berättelser som vi tror ska ge oss framgång och tillfredsställelse. Så är det förstås i arbetslivet också.
Berättelser som används i Corporate Storytelling sätter in saker och idéer i sammanhang och befolkar verkligheten. De lär oss viktiga saker om oss själva och våra kunder, det vill säga dem vi känner och är beroende av.

Stories kan få oss att förstå sammanhang i ett enda slag, även om vi har olika bakgrund, ålder och utbildning. Den befolkade scenen visar det självklara.

Sist men inte minst så är det roligt. Det behöver inte vara sassa-brassa-mandelmassa vad vi är bra. Det kan lika gärna vara en enkel men väl vald bild från verkligheten där den som hör själv förstår och sen kanske berättar storyn vidare för att han eller hon ser ett mänskligt sammanhang i verksamheten och förstår motiven. Kanske till och med om misstag.

Det kan också handla om berättelser som visar nya grepp och som drar oss in i framtiden.

Så tänker en som är medveten om Storytelling i och om organisationer. Har man förstått och upplevt dessa insikter så är det inte längre begripligt att inte alla företag och organisationer håller på medvetet med detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *