Vems värderingar?

Fråga:
Du säger att berättelser handlar om värderingar? Vems värderingar? Delar du alltid dina uppdragsgivares värderingar?
Svar:
Nej. Jag visar ett verktyg. Men alla berättelser visar förstås värderingar på ett eller annat sätt. Bara att yttra sig är ytterst ett uttryck för en mänsklig värdering. Det gäller också i Corporate Storytelling. Vill du lyssna och påverka? På vilket sätt vill du använda den sanna berättelsen för att bygga bilden av din verksamhet och dina varor eller tjänster?

Så ser jag det.

När jag kommer till ett internationellt storföretag så hjälper jag dem att se och leva och uttrycka sina värderingar anekdotiskt i berättelser som stämmer med deras synsätt. Det samma när jag kommer till den lokala småföretagaren eller till myndigheten.

När jag jobbar i EU-sammanhang så blir det ibland personliga och befolkade gränsöverskridande berättelser om meningen med att man håller på med ett europeiskt projekt och kanske befolkade berättelser som legitimerar meningen med detta.

När jag kommer till ideella organisationer är det det samma. Vad vill ni? Varför ska andra bry sig om detta? Finns det befolkade berättelser som visar detta. Ideella organisationer är ofta väldigt abstrakt ideologiska och kan vara svåra att förstå sig på om man inte redan är en del av tankegodset.

Jag har haft uppdrag både hos politiska och religiösa organisationer och aldrig sett det på ett annat sätt än att jag kommer dit med ett perspektiv om att de rimligen måste ha en kultur som visar varför de finns, var de kommer ifrån, vart de är på väg och vad de vill.

Jag behöver inte till varje pris dela alla dessa värderingar men jag behöver förstå varför de finns och på vilket sätt det anekdotiska berättandet kan hjälpa dem till framgång både på ”idémarknaden” och när de ska få legitimitet och locka till sig medlemmar och sympatisörer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *