Intervjuad i DN Lördag

I förra veckan ( 4 maj ) intervjuades jag av Sofia Edgren i DN Lördag. Eftersom DN Lördag inte finns tillgänglig på nätet ger jag några citat ur artikeln här:


– Människan har alltid velat höra historier. Berättande är ett grundläggande mänskligt drag som ger oss sammanhang och förståelse för oss själva och andra, säger Matts Heijbel.
Siffror och statistik har väl sitt värde, men vill man att produkten eller varumärket ska fastna gäller det att förmedla dess kultur snarare än rena fakta.
– Allra helst ska berättelserna fastna i folks medvetande och spridas vidare av människor utanför organisationen, säger Matts Heijbel.
– Alla produkter och tjänster man säljer kan man höja priset på och sälja lättare om man lägger till en bra historia.
– Påven inser att all världens medier märker att han tvättar fötter på fångar. Här till och med kvinnliga fångar, där en dessutom var muslim. Det är helt enkelt strategisk storytelling i katolska yrkans varumärkesbyggande.
Detta var några ord ur artikeln: Det var en gång… i DN Lördag 4 maj 2013.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *