ESF-rådet berättar

I veckan träffade jag hela Svenska ESF-rådet på deras personaldagar. Dagen inleddes av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström som jag förmodar är intresserad av berättelser som visar meningen med att vi har en Europeisk socialfond över huvudtaget.
ESFs projekt ska stärka människors ställning i arbetslivet, motverka diskriminering och öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är befolkade berättelser om detta som gör myndigheten synlig och som i bästa fall också levererar berättelser också till politiker och beslutsfattare. Att medverka till mer berättande myndigheter är stimulerande för ett storylistener / storyteller. Ytterst är det också en demokratifråga, som jag ser det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *