Kanal 5

När Kanal 5 år 2004 fyllde femton år valde den kommersiella kanalen att bland annat beskriva sin historia i med kulturspeglande berättelser. I boken Vägen till roligare tv – 40 berättelser från 15 år med Kanal 5, ringades de första femton åren in.


Historien började med att skogsmiljonären Matts Carlgren började satsa sina skogsmiljoner i dåvarande Nordic Channel. Sen följde berättelserna vägen till de makalösa framgångar kanalen hade nått på femtonårsdagen. Både kommersiellt och som arbetsgivare där Kanal 5 fått flera utmärkelser.
Matts Heijbel deltog i arbetet under nästan ett år som en Dr Livingstone i organisationen. Matts Heijbel träffade och lärde känna en stor del av företaget. Kanal 5 gjorde i slutfasen en bearbetning av texterna för att få in just den stämning man bäst tyckte stämde med den egna företagskulturen.
Femton år kan tyckas vara en kort tid för en TV-kanal men när berättelserna samlades var medelåldern bland medarbetarna på Kanal 5 endast 29 år vilket visar att femton år i vissa lägen kan vara en lång tid.
Kanal 5 ville, som de sa, veta vilka sånger de skulle kunna sjunga när de dansade runt sin totempåle ( sitt varumärke ).