Nyhetsbrev 3: Stockholm 10 juni 2004

Jag kommer att medverka i ett miniseminarium i Stockholm den 10 juni. Temat är Storytelling i organisationer och den danske storytellern Svend-Erik Engh kommer också att medverka. Det är Marknadsföreningen i Stockholm som arrangerar.


Svend-Erik Engh har jobbat med storytelling i många år. Både med traditionellt klassiskt berättande och med Storytelling i organisationer. Den 10 juni handlar det alltså om det senare.
Svend-Erik (www.historier.dk) känner personligen den störste av dem alla, Steve Denning, (www.stevedenning.com). Svend-Erik kommer att berätta om vad Steve håller på med och hur tankarna utvecklas borta i USA. Svend-Erik har dessutom nyligen faktaläst manus på Dennings nya bok som kommer ut i USA nu i sommar.
Denning, som ursprungligen kommer från Australien, var hög chef i Världsbanken när han i slutet av 90-talet tröttnade på obegriplig kommunikation och gick in i storytelleriet. Han ägnar nu all sin tid åt Corporate storytelling.
Svend-Erik kommer att berätta om detta och också en del om sin egen verksamhet i Danmark. Danskarna ligger lite före oss i utvecklingen på det här området.
Jag kommer själv att berätta om vad jag håller på med på den svenska scenen. Intresset är stort och till de olika föreläsningar och seminarier jag har hållit kommer många nyfikna, ibland nästan frälsta människor för att lyssna.
För det är fantastiskt att återupptäcka berättandet. Att utmana och komplettera power pointeri och sifferexercis med organisationens sanna kulturbärande berättelser. Vi tillbringar större delen av vår vakna tid på jobbet och det är rimligt att berättelserna om denna tillvaro får utrymme.
Genom att berätta och bekräfta vår kultur och affärsidé stärker vi identiteten och stöttar affärerna och effektiviteten i det vi håller på med. Jag ska ge några exempel som du kan få höra om du kommer.
Så storytellingvänner, vill ni ha en liten försommardos om storytellingläget så kom till Marknadsföreningen, MiS, på Sveavägen 82 den 10 juni mellan klockan 13-15.
Det är alltså föreningen som arrangerar och tar betalt. 490 sek + moms kostar det för medlemmar i Marknadsföreningen. Om du inte är medlem kan du komma till medlemspris ändå om du mailar dina uppgifter till kerstin@mis och säger att du fått tipset via Heijbel.
Men man måste alltså föranmäla sig. Utrymmet är begränsat.
Bästa hälsn
Matts Heijbel
29. juni 2004

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *