Det Norske Veritas

Det Norske Veritas, DNV, inledde i början av 2000-talet ett omfattande varumärkesstrategiskt arbete i Sverige. Man gick till kunderna och till den övriga marknaden för att förhöra sig om deras syn på DNV och för att höra vilka associationer logotypen med ankaret och vågskålen väckte hos omvärlden.


Det visade sig att DNVs varumärke väckte associationer till trygghet, säkerhet och förtroende. Att marknaden trodde DNV om mycket men att man också anade att det fanns ytterligare tjänster som man inte riktigt kunde sätta tummen på.
De cirka 650 medarbetarna i Sverige fanns på kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Besiktningsingenjörer, provare, certifieringsrevisorer och en rad mycket avancerade experter av lika slag är ute på fältet en stor del av sin tid. DNV träffar därför kunderna flera hundratusen gånger om året.
För att göra stiftelsens roll som oberoende tredje part tydligare beslutade DNV att satsa på storytelling som kommunikationsverktyg. Tillsammans med Matts Heijbel söktes och identifierades ett antal berättelser som speglar organisationen och dess värderingar.
Ett 60-tal chefer fick utbildning i storytelling och uppmuntras numera att sprida storytellingmetoden och att använda sig av storytelling i sitt ledarskap. Berättelser publicerades också i företagets tidning och på webben.
Förhoppningen var att de positiva, affärsstödjande berättelserna skulle bidra till en muntlig berättartradition som befolkar varumärket och visar nyttan med DNVs verksamhet och kompetens. Internt mellan affärsområdena, vid rekrytering och i kontakten med omvärld och marknad.