Kristen storytelling

Ibland kallas berättelsen om Jesus The greatest story ever told. Han tar till sig barnen, tvättar skökans fötter, kastar ut krimskramsförsäljarna från templet etcetera. Han agerar på ett sätt som genererar berättelser om en kristen världsbild. Han kommer dessutom från en delvis dysfunktionell flyktingfamilj där sonen bara drog iväg vid tolvårs ålder.

Jag tänker ofta på det när jag relaterar till företag och organisationer. Kyrkan har levnadsregler. Sen har man exempelberättelser. Berättelserna om Jesus visar hur en man lever ideologin. Berättelser om händelser som visar värderingar.

Storytelling, helt enkelt.

I arbetslivet säger man kanske att man ska vara flexibel, transparent och ärlig. Corporate Storytelling laddar därefter dessa värden med berättelser om verkliga händelser som i bästa fall bekräftar värdeorden.

Men när jag kommer ut och jobbar på uppdrag av kyrkan så blir frågan inte att citera och exemplifiera texter om Jesus ur bibeln utan frågan blir: Vad gör ni egentligen idag? Då kan svaret vara det här som jag hittade hos Örebro församling när vi sökte berättelser för att ladda varumärket med berättelser från dagens verklighet.

Den visar värderingar och speglar kyrkans arbete med våra ungdomar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *