Är ett projekt också en händelse?

Jag talar mycket om händelsebaserat berättande. Genom att beskriva en enda enskild händelse kan en hel kultur speglas i en enda association. Men kan man inte ett det lilla monologformatet också göra en projektstory? Alltså göra en befolkad berättelse om ett projekt inom någon eller några minuter?

Jo det kan man förstås. Här ett bra exempel från Cela som jag hittade och skördade när jag hade ett av flera seminarier i Småland:

[wpvideo sbmJtEtB]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *