Som fisken i vattnet

Många hävdar att hårda fakta och strikta data är fullt tillräckliga när man kommunicerar, att det mätbara talar för sig självt och att fakta i sig räcker väl. De menar att storytelling är alldeles för mjukt och svårkontrollerat när man ska kommunicera för att nå insikt, förändring och utveckling.

Men den människa som tar emot dessa lösryckta fakta drar dem helt naturligt direkt genom sin erfarenhetsbank som består av en mängd berättelser. Varje människa har nämligen redan i sig ett arkiv av berättelser som hon använder för att kunna relatera till ny information, nya fakta.

Därför är det bästa att faktarapportören redan från början bäddar in siffrorna i en relevant berättelse där hårdfakta får en mening och speglas mot verkligheten. Låt därför statistik och fakta bada i ett relevant sammanhang som låter sig berättas. Leverera aldrig hårdfakta utan den väl valda storyn som visar meningen med dessa fakta.

Hårddata behöver detta bad. Så som fisken behöver sitt vatten för att vara fisk.

Det insåg också statistik- och analysexperten som beslutade sig för att inte bara redovisa utan att samtidigt berätta:

[wpvideo JsckBdd7]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *