Kulturchef att hyra

Jag tänker erbjuda en ”Kulturchef-att-hyra-verksamhet” till privat, offentlig och ideell verksamhet. Det är för mig obegripligt att inga har detta ansvar i organisationerna idag. Jag tror att min insats kan komma att innebära någon slags prenumeration där jag åtar mig att komma några gånger om året för att sätta igång det hela genom att bidra till att synliggöra kulturkapitalet och skörda ur det, främst genom att visa de affärsstödjande berättelserna.
Jag har redan en bifirma som heter Storytellerakademin och jag funderar på om det kanske är där det här skulle kunna drivas. Jag har också ett nätverk av människor som förstår värdet av organisationskulturen och hur man sätter den i arbete. Om vi sen kallar funktionen kulturchef, kulturcoach, kulturcontroller, kulturantropolog eller något annat beror nog på de relationer vi kan bygga tillsammans. Och hur omfattande samarbetet kan bli.
Om du och din organisation är intresserad av att förutsättningslöst diskutera ett upplägg så är jag intresserad av att höra hur er tankar går. Mejla om du vill framföra eller få en synpunkt ( matts@storytellers.se ) Sådana samtal tror jag skulle kunna skissa olika modeller som förstås siktar på att företaget eller organisationen i förlängningen, efter utbildning och skolning, tar självständigt ansvar för att sätta det egna kulturkapitalet i arbete.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *