Sundbyberg berättar

Sundbybergs Stad ska växa med 50 procent på 10 år. En stark inflyttning pågår och kommunen behöver anställa många nya medarbetare i en region där det bland annat är hård konkurrens om exempelvis förskollärarna. Därför satsar Sundbybergs Stad på att marknadsföra sig som arbetsgivare och att bygga arbetsgivarvarumärket.
Ett av verktygen som används är storytelling för att emotionalisera bilden av Sundbyberg och de människor som arbetar där och som får den platsen på jorden att fungera.
Där är jag involverad och jag är övertygad om att storytellingen tillsammans med alla andra smarta strategiska drag kommer att bära frukt. Se här på sidan 6 i den bilaga i Dagens Industri som kom ut idag 23e november.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *