Cirka sextio på Malmöseminarium

I dag höll jag ett storytellingseminarium hos ID Kommunikation i Malmö. Ett sextiotal människor från offentlig, privat och ideell sektor kom. Frågestunden var intensiv.
Bland annat diskuterade vi om begreppet sanning eller saga i Corporate Storytelling. Skåne och Öresundsregionen är verkligen en intensiv del av norra Europa med bland annat den kommande forskningssatsningen ESS som blir något slags Nordens Cern – om jag fattat det rätt. Både Malmö Högskola och Lunds Universitet var där liksom Ikea, Sparbanken Syd, Invest in Skåne och Damstahl.
Här bröts och möttes företagskulturerna men jag tror alla var ense om att det finns befolkat kulturkapital och organisationsberättelser överallt där människor samarbetar. För mig är berättelserna som berättar den här regionen in i framtiden extra intressanta. För händer mycket i Skåne, Danmark och Norra Tyskland.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *