Primärvårdsfolket i Skåne

I dag har jag varit hos Primärvårdsfolket i Skåne. Eller snarare har jag träffat deras ledare. Ett hundratal kvinnor och män som är ansvariga för olika vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar och så vidare. Ledare för det trygghetssystem som vi lätt tar för givet. Det handlade om dem som fortfarande finns i Region Skånes offentliga regi.
Nu utmanas de av privata vårdgivare och behöver mobilisera sitt berättarkapital för att visa vad de kan, vad de vill och varför vi ska vända oss till dem. Storytelling i primärvården i Skåne helt enkelt. Berättelserna representerar ett värde som kan aktiveras i vardagsberättelser som visar legitimiet och får oss att respektera detta folk och bli aktiva i våra vårdval.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *