Sammanslagningar och fusioner

Fråga:
Jag arbetar på en myndighet som just slagits samman med en annan myndighet. Vi har helt olika kulturer där Stockholmssidan arbetar mer med kommunikation och påverkan medan kontoret i en annan stad är mer hands on. Kan storytelling var till hjälp för att få oss att höra samman?
Svar:
Absolut. Jag brukar se det som ett äktenskap, kanske ibland till och med ett tvångsäktenskap som nu när man fattar beslut om att slå…


samman så många myndigheter.
Alla delar i den nya myndigheten har sin historia, sin kompetens och sin organisationskultur. Därmed har varje del också sina berättelser som visar nyttan med verksamheten som den varit och kan bli.
Om man då ska börja leva ett liv tillsammans, som vid ett äktenskap, så får man förstås berätta för varandra och ta de bästa bitarna ur varandras kultur och börja bygga en ny gemensam kultur. Man väljer sina berättelser och vänder blicken framåt.
Det fina med Organisationsstorytelling, alltså händelsebaserat berättande som visar organisationens kultur och kompetens, är då att man presenterar sig för varandra med kött och blod och själ.
Senare får man ju gemensamma berättelser ungefär som en familj som får gemensamma upplevelser och kanske barn tillsammans.
Man kommer med den här metoden ur låsningar vid gamla organisationsstrukturer och berättar istället om, kompetens människor och händelser. Jag tycker följaktligen att alla sammanslagna myndigheter, företag också för den delen, eller bolagiseringar, borde använda sig av Storytelling för att lära känna varandra och hitta synergierna som för dem framåt.
Jag har flera bra verktyg och metoder för detta. Det fina är att alla kan involveras och ingens berättelse är i den processen mindre viktig än någon annans.
Små enskilda sanna anekdoter kan utvecklas till viktiga guldkorn i byggandet av den nya organisationen och det nya varumärket. Berättelserna utgör ett kapital som bara väntar på att få arbeta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *