Vems värderingar

Fråga:
Vems är värderingarna i Corporate Storytelling?
Svar:
Corporate Storytelling har i sig inga värderingar. Det handlar om en mänsklig grupps sätt att söka, välja och berätta vilka de tycker att de är för att visa vad vad de kan. Jag brukar därför hävda att verktyget är värdeneutralt, frågan är hur man använder det. Men det är klart att en företagsledning som satsar på detta helst väljer berättelser som ledningen tycker och tror leder till framgång. Liksom att ett fackförbund eller en insamlingsorganisation väljer berättelser för att locka till sig medlemmar och pengar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *