En workshopmodell som fungerar

Om ni funderar på att göra en första insats för att komma i kontakt med organisationens berättarkapital så finns det en workshopmodell som garanterat fungerar. Jag har uvecklat den under de 10 år jag har sysslat med Corporate Storytelling och den fungerar i stora och små, privata och offentliga liksom olika typer av ideela organisationer. Utgångspunkten är…


…att man tror på påståendet att organisationen har tillgång till berättelser som är värdefulla och att man är intresserad av att söka i detta kulturkapital, att man vill skörda, välja, utveckla och sätta berättelserna i arbete för att nå framgång.
För att komma i gång och involvera kulturbärarna är inspirationsföreläsningen helt nödvändig. Därför inleder jag alltid med en inspirationsföreläsning fylld med exempel från olika företag och organisationer.
Så här gjorde de, så här gjorde andra. Därför valde detta företag dessa berättelser. Beroende på strategi kan det handla om att välja berättelser för rekrytering, sälj, marknadsföring, ledarskap på varumärkets insida, kunskapsöverföring etc.
Tidsåtgången för att genomföra en liten fungerande workshop är halvdag. Sen kan man förstås utveckla processen på olika sätt vilka behov man har och vilka mål man hoppas nå.
Jag skräddarsyr alltid workshopen efter organisationens kultur så att deltagarna blir väl medvetna om att jag förstår deras verksamhet och deras tankar inför framtiden.
Man kan förstås också börja med en mindre inspirationsföreläsning för att därefter ta ställning till om man vill gå vidare med en skördefest. Detta kan vara ett lämpligt steg när man vill övertyga exempelvis en ledningsgrupp innan man väljer en del av organisationen som ska få en workshop.
Det går också att låta det hela ta lite mer eventartad riktning i samband med kickoff eller personal- eller kunddag.
Hör av dig om du vill veta mer.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *