Tala sanning

Organisationsberättelser ska enligt min uppfattning vara sanna och hålla sig till den verklighet som medarbetarna upplever som sann. Om man berättar scenariosagor eller påhittade inlånade berättelser i avsikt att stärka och befolka varumärken med mera så tar man en risk.
Det är nämligen så att om lyssnaren, eller läsaren, efteråt förstår att det inte var sant trots att det verkade vara sant så blir han eller hon generad, kanske till och med arg och tappar förtroendet för dig, ert företag eller er organisation.
Så tala sanning. Det är det första och största budet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *