Ännu en uppsats

Ännu en uppsats på storytellingtemat där bland annat jag är intervjuad. Den har ett internt perspektiv och titeln Alla minns en bra historia – En studie om användandet av corporate storytelling internt och är en kandidatuppsats från Högskolan i Halmstad.
Uppsatsen är skriven av Ann Svensson och Maria Andersson och berättar bland annat om SCA Packaging, Sas och Ikea.
”Storytelling är ett vägledande verktyg för de anställda och är därmed ett effektivt sätt för företaget att förmedla sina kärnvärden, mål och visioner En förklarande och märkbar lansering av verktyget har visat sig vara viktigt för att medarbetarna skall ta till sig verktyget. Verktyget är ett effektivt sätt att påverka företagskulturen” konstaterar Ann och Maria i sammanfattningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *