Hög trovärdighet i storyduschen

I en kandidatuppsats i företagsekonomi vid Södertörns högskola har Sofie Englund och Linda Olofsson studerat Storytelling som strategiskt marknadsföringsverktyg. De tillhör raden av studenter som kommer till mig för att höra också om praktiken. De har…


…också gjort enklare mätningar. Bland annat har de frågat kunder till Arlanda Express hur de bedömer berättelserna i Storyduschen som jag laddat med berättelser på Stockholms Central.
Storyduschen fungerar så att du kan sätta dig i en stol och trycka på en knapp. Du gör alltså ett aktivt val om du vill höra Arlanda Express-stories.
Trovärdigheten i Arlanda Expressberättelserna, som alltså finns i ljudduschen, kallar studenterna för mass media advertising och trovärdigheten uppfattas av kunderna som högre än i exempelvis Toyotas berättelser i radioreklamen.
Toyota och The Body Shop är jämförda med Arlanda Express.
60 procent av dem som lyssnade på Arlanda Express-berättelserna och sedan blev intervjuade reagerade positivt på budskapet. 24 procent var skeptiska. Resten var neutrala.
Intresant, trevligt, mysigt och bra var omdömen från de positiva.
Trist, var den vanligaste negativa kommentaren.
De mellan 30-39 och 50-59 var mest positiva. De under 20 och över 60 var mer skeptiska. Män och kvinnor tyckte i huvudsak lika.
8 av 10 tyckte att Arlanda Express-berättelserna var trovärdiga. Den uppgiften gläder mig eftersom den bekräftar att berättelser, sanna, hämtade från verkligheten förstås har större chans att nå fram än sagor, slogans och skojiga reklamvitsar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *