Icehotel en fantastisk story

Ishotellet är som en kronjuvel i svensk upplevelseindustri. Verksamheten och idéerna har fått en fantastisk uppmärksamhet över hela världen och bärs upp av sina väl designade berättelser. Likt pilgrimer vallfärdar numera människor till Jukkasjärvi för att uppleva is och renhet. I Per Strömbergs doktorsavhandling i konstvetenskap får Ishotellet…


…som exempel stor plats.
Avhandlingen presenterades i våras vid Uppsala universitet. Den heter i sin svenska bokform Upplevelseindustrins turistmiljöer, visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005, Fronton förlag, ISBN 978-91-628-6974-8.
Det är en är spännande och omfattande läsning på drygt 350 välmatade sidor.
Det finns multipla skapelseberättelser kring just ishotellet. Dels naturen själv, som lät älven bryta fram från inlandsisen genom Lappland för 10.000 år sedan. I modern tid möter vi männen som står i mörkret vid älven och förbannar att här bara finns is, is, mörker och norrsken.
Så låt oss använda det vi har då, säger den ene…
När iskonsthallen några år senare, byggd ute på älven i början av 90-talet, lät några utländska besökare övernatta i isrummet på renskinn med sovsäck så gav det de övernattande en fantastisk upplevelse.
Ishotellidén föddes då. Ett ögonblick, en händelse som bygger en story.
En händelsekedja i det här fallet ända från urtiden, via dåtid till nutid kan byggas och ladda Icehotel med sanna stories, berättelser som lockar och fascinerar.
Entreprenörshjälten Yngve Bergkvist slog ur underläge och övervann allt motstånd genom att gräva där han stod och utnyttja det han hade och sedan skickligt berätta om det.
Själva ishotellet har, skriver Per Strömberg, inget annat övergripande tema än snö och is. Det ska vara 100 procent Torneälven i produkten. Icehotell har helt enkelt lyckats att förädla snö, is och norrsken till ett säljande koncept.
Människan lånar vattnet från älven för ett tag och återbördar det till kretsloppet med vårsolens hjälp. Hållbart utbyte.
Tillsammans med Absolut har man byggt franchisingverksamheten Absolut Icebar med barer byggda av is från Torneälven runt om i världen.
Dessa båda premiummärken står alltså, enligt Strömberg, för offensiv kreativitet inom respektive affärsgren och har uttalade kärnvärden som påminner om varandra: renhet, sinnlighet, äkthet, unicitet (Icehotel), samt renhet, enkelhet, perfektionism (Absolut).
För den som vill följa en akademisk diskusion om narrativisering, storytelling och liknande finns det en hel del att bita i i Per Strömbergs avhandling. Jag håller just på med det för att bättre förstå vad jag själv ägnar all min tid åt här som ansvarig på storytellers.se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *