SKFs själ

SKFs själ är titeln på Ulf Halls senaste bok där han gör en resa genom SKF-landet och intervjuar ett 50-tal av företagets cirka 40.000 medarbetare…


…Boken ges ut av förlaget Sellin & Partner och det är förstås 100-årsjubilet som ligger till grund. SKF fyller 100 i år.
Tillsammans med en projektgrupp bestämde sig Ulf Hall och fotografen Johan Olsson att söka efter SKFs själ. De reste runt hela världen och upprepade samma sex frågor till ala de träffade.
Tre personliga frågor och tre frågor om SKF:
Varför började du på SKF?
Beskriv dig själv med tre ord!
Vad gör dig glad?
Och om företaget:
Vad är bäst med SKF?
Beskriv SKFs själ med en mening!
Hur ser SKF ut om 10 år?
Själafrågan ledde till olika typer av svar: SKF är mitt andra hem! Vi tillhör alla ett globalt team med gemensam DNA. Vi är öppna och har respekt för varandra. Kundfokus. Vi strävar ständigt efter att skapa innovation. Affärer med ett mänskligt ansikte.
Boken översätts till en rad olika SKF-språk.
Detta är inte en Corporate Story Book i vanlig mening men det är en intressant och ambitiös metod att låta summan av medarbetarna lägga ett pussel som tillsammans befolkar varumärket. Förutom kortfrågorna är medarbetarna alla porträtterade både i text och bild.
En riktig liten SKF-extas att lägga fram på kaffebordet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *