Akademiska poäng i norr

Storytelling inom medie- och upplevelseproduktion kallas den 5-poängskurs som påbörjades i månadsskiftet oktober/november och där jag, Matts Heijbel, nu föreläser i ämnet Corporate Storytelling. Ansvarig är Luleå Tekniska Universitet och utbildningen genomförs i Musikhögskolans lokaler i Piteå. Ansvarig examinator är Hansi Gelter, hans.gelter@ltu.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *