Corporate Storytelling – Introduktion

SENAST UPPDATERAD AUGUSTI 2006
Sen tusenårsskiftet har Corporate Storytelling – eller Storytelling i Organisationer som det också kallas – uppmärksammats i Sverige. Journalisten, författaren och socialantropologen Matts Heijbel är den den mest erfarne Corporate Storytellern i Sverige. Han har arbetat med detta sen 1999 bl a med SAS, Kanal 5, Det Norske Veritas, Taxiförbundet och Näringsdepartementet. Heijbel har internationella kontakter samt utbildar och föreläser i ämnet. Han genomför dessutom, som ingen annan, storytellingprojekt ihop med olika företag och organisationer.


Varje företag och varje organisation hålls samman och utvecklas med hjälp av sina berättelser. Det vill säga de sanna berättelserna om och de mentala bilderna av den egna verkligheten. Berättelserna kompletterar och kan ibland faktiskt helt ersätta siffror, diagram och olika juridiska framställningar.
Berättelserna är en del av organisationens kulturkapital. De finns alltid där och de kan med fördel skördas, förpackas och användas både i varumärkesbyggande, interninformation, marknadsföring och rekryteringssammanhang.
Man betraktar exempelvis företaget som en stam, en tribe eller en by, med ett visst uppdrag. Man letar fram de sanna affärsstödjande, sammanhållande och organisationsutvecklande berättelserna och använder dem sen i utvecklingen av organisationen. Detta är effektivt och användbart, inte minst i mål- och visionsarbetet.
Dramaturgin i storytellersammanhang skiljer sig från den i journalistiken, vetenskapen och rapportprosan. Det är det en Corporate Storyteller vet. Han eller hon vet också hur man affärsmedvetet söker, finner, förpackar och levererar organisationens berättelser.
Storytellers.se vill vara den naturliga mötesplatsen för dem som är intresserade av detta och som vill komma i kontakt med professionella Corporate Storytellers och med artiklar och forskning på området. Eftersom webbplatsen sen augusti 2005 är ombyggd till en blogg kan vem som helst kommentera och diskutera företeelsen Corporate Storytelling här. Sommaren 2006 har storytellers.se stadigt ungefär 2000 storytellerintresserade besök i månaden.

2 kommentarer

  1. Hej!
    Vi är 3 studenter som ska skriva en kandidatuppsats om förpackningsdesign och storytelling – hur kan dessa samspela? Om det är någon som vill hjälpa oss på traven och komma med några intressanta tips/erfarenheter/tankar får ni gärna maila: maja.pettersson@marknadsakademien.com
    Tack!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *