Denning ger råd

Steve Denning föreläste tillsammans med bl a Matts Heijbel på Fabulafestivalen i våras. Temat var Storytelling i företag och organisationer. Denning representerade världen – Heijbel Sverige. I sitt senaste nyhetsbrev, July 2005, kommer Denning med några råd till den som tänker använda berättandet som verktyg i företagssammanhang. Klassiska råd i de här sammanhangen men som tål att upprepas gång på gång.


Jag, Matts Heijbel, återger här fritt lite av Steve Dennings tankar med några egna reflektioner. Det ligger i mångt och mycket i linje med vad jag själva brukar säga på mina seminarier och föreläsningar. Sist finns en länk till Dennings tips.
För det första, i det moderna, snabbt föränderliga arbetslivet, är en rak enkel och direkt berättarstil mest lämplig. Företagsberättande är inte underhållning och behöver inte vara briljant i den meningen. Det är inte själva berättaren som ska stå i centrum eftersom han eller hon i själva verket är en representant för sin organisation.
För det andra. Var personlig i ditt tonläge. Som om du berättar direkt till någon som är intresserad och som tror på det du säger. Det ger berättelsen en personlig och spontan karaktär som inte känns inrepeterad även om den förstås är väl intränad av berättaren.
För det tredje. Bygg inte in garderingar och reservationer i din berättelse. Det är inte polemik vi håller på med primärt. Det är berättaren som vet. Det är berättaren som berättar. Han eller hon vet vad det handlar om och drar därför sin story.
För det fjärde: Håll en enkel och tydlig tråd. Det är berättaren som berättar om vad som hänt. Hur det hela ligger till. Lyckas berättaren så är det inte personen som gjort intryck utan själva storyn och dess poäng som har påverkat lyssnaren.
För det femte: Behandla storyn som något värdefullt i sig. Storyn är en värdefull och viktig puselbit i ett större sammanhang. Tråden och poängen beror därför inte på vem som berättar utan på storyns budskap i sig.
Till sist: Var alltså dig själv! Berättaren ska så långt som möjligt vara sig själv. Om berättaren tror på det han eller hon säger så varför inte visa det med insiktens upptäckarglädje. Det här stämmer. Jag, berättaren, har själv upplevt att det är så här det ligger till!
Var alltså personlig och fri och visa att du tror på vad du säger. Här finns Dennings tips: http://www.stevedenning.com/slides/SixCrucialRulesKeynoteSpeakers.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *