Ännu en magisteruppsats från Handels Gbg

När det avdramatiserade logiska vetenskapliga språket genom enskildheter och logik försöker bevisa funktioner, så försöker berättelser genom sammanhang och känslor, att beröra och skapa mening. Berättelser är en viktig del av vår kultur och en fundamental del av livet. Vi konstaterar att corporate storytelling kan vara ett framgångsrikt affärsstödjande verktyg relaterat till aspekter som lärande, styrning, kulturkommunikation och varumärkesbyggande.
Så skriver Caroline Eriksson och Marcus Gianneschi, bland annat baserat på intervjuer med Matts Heijbel, i sin magisteruppsats i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Uppsatsen heter Berättelser i Marknadsföring – en fallstudie i narrativ kommunikationsstrategi.
Klicka här för att läsa hela uppsatsen som PDF.