Visionsberättelser bygger framtid

Det är lätt att röra ihop Corporate storytelling med begreppet historieskrivning. Därför brukar jag undvika att tala om organisationens historier. På svenska språket för ordet historier lätt tanken dels till det förflutna dels till att det ska vara lite roligt, typ Bellman, tysken och fransken…

Berättelser är därför ett bättre ord på svenska språket i de här sammanhangen vilket inte utesluter att man kan talar om det förflutna eller att man kan ha en komisk poäng.

Framtiden då? Kan man berätta om det som ännu inte har hänt?

Javisst det kan man. Framtiden finns ju på sätt och vis redan här. Kanske bara som en flämtande låga.

Genom att berätta om beteenden som sker idag och som organisationen vill se mer av kan man bli attraktiv och attrahera ägare, kunder medarbetare och inte minst de som ännu inte är med i flocken. Visionsberättelser är följaktligen ett bra verktyg vid employer branding.

I visionsberättelserna gestaltas morgondagen för att hjälpa oss att hantera den och göra den synlig även om vi kanske bär på en lång tradition och ett tungt arv att förvalta.

Visionsberättelserna bygger alltså framtid vilket jag har metoder för i mina workshops och även beskriver i min bok Storytelling befolkar varumärket.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *