Befolka statistiken

Hans Rosling, professorn i internationell hälsa, gör på sitt sätt statistiken begriplig med klossar och äpplen. Föreläsningarna försöker med statistiken som grund få oss att se hur det egentligen är.

För mig som Corporate Storyteller / Storylistener blir det förstås det envisa tjatandet att man ska leverera en sann berättelse om en människa eller ett mänskligt möte för att begripliggöra siffrorna.Ingen statistik ska, tycker jag, presenteras utan att man befolkar siffrorna med berättelser befolkade av människor.

Kjell Rennesund som arbetat mycket med gränsstatisik i EU-sammanhang berättar här på ett personligt sätt hur han själv via ett mänskligt möte kom fram till denna insikt som fick till följd att han och hans medarbetare alltid lägger med stories.

Att få fram sådana här berättelser går med ett upplägg med inspirationsföreläsning, workshop och skördefest. Berättelserna finns men måste letas upp. Det är det Heijbelmodellen gör.
[wpvideo JsckBdd7]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *