Manuela kom på vad det var

Individens egna berättelse kan ge gnistor in i organisationes berättelser.

Jag träffade till exempel som storyteller / storylistener i EU-sammanhang i en träff i Sydeuropa Manuela, en portugisisk kvinna som var EU-byråkrat. Hon var dotter till en småföretagare som ägde och drev en liten verkstadsindustri i norra Portugal. Pappans största dröm hade varit att hans dotter skulle gå på Teknisk högskola och sen ta över familjeföretaget.

Men det ville hon inte.

Nu var hon i 35-40 årsåldern och arbetade i det jag kallar cross-border-flocken inom EU-byråkratin i stället. Hon hade på vägen skaffat sig en annan mer adekvat utbildning än den pappa hade hoppats på och hon hade envist intresserat sig för att förstå nations- och språkgränser för att i förlängningen kunna arbeta för ett enat och gränslöst Europa.

Hur kom det sig? Vad var det som styrde henne dit? Jag tjatade på henne. Vad var det som hände? Hur hamnade du här? Var det frivilligt?

Hon kom då ihåg att familjen hade åkt på campingsemestrar med bil när hon och syskonen var små. De reste mellan olika campingplatser i syd- och mellaneuropa. De slog upp sitt tält och bodde några dagar på varje ställe. Manuela hittade snart de andra barnen som fanns där och lekte hela dagarna trots att de talade olika språk. Hon träffade tyska barn, franska barn, holländska barn, svenska barn och barn från Italien och Grekland.

Många av dessa nyfunna kamrater blev så småningom brevvänner och Manuela fylldes av insikten att världen är så mycket större än den hon hade växt upp i i norra Portugal. Hon ville därför ( än i dag ) träffa fler med andra erfarenheter och hon vill leka med dem och lära känna dem.

Det var ytterst campingerfarenheterna som förde henne till jobbet som EU-byråkrat. Det är en EU-story och det är förstås där någonstans hon ska inleda sina föreläsningar om EU. Inte med sin befattning, sin plats i den byråkratska organisationen. Utan med en personlig berättelse som sätter tonen för resten av föreläsningen och befolkar varumärket EU.

Det gäller att hitta tonen i inledningen av föreläsningen. En befolkad berättelse som aktiverar lyssnarnas minnen och känslor och öppnar deras känsloliv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *