Berättelser om ledaren

Jag glömmer inte den svenske VD:n för ett stort internationellt företag som jag arbetade med. Jag förde ett samtal med honom inför årsberättelsen och jag sa till honom:

– Vilken berättelse skulle du vilja höra om dig själv? Har du en sann berättelse som säger något viktigt om dig och din roll i företaget och därmed om organisationen?

Han tittade förundrat på mig och menade att detta väl var ett helt vanligt samtal apropå årsberättelsen.

Ja, så är det förstås men med hjälp av händelsebaserat berättande kan man befolka varumärket. På samma sätt är det i våra familjer och släkter. Vi väljer berättelser som stärker oss och som gör en framtid möjlig och trolig. Vi behöver inte berätta allt utan vi bör reflektera över vilka berättelser som kan göra framtiden synlig.

Katolska kyrkan genomgår nu en fantastiskt storytellingprojekt baserat på den regisserade påven Franciskus och allt han säger och gör. Berättelserna om påven påverkar hela berättelsen om den katolska kyrkan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *