Odla varumärket!

När jag skrev min bok Storytelling befolkar varumärket, den kom för övrigt i en tredje upplaga för ett år sedan, så kände jag mig väldigt nöjd med titeln. Befolka varumärket! Sen har jag lekt med begrepp som att: Odla varumärket! och Lyssna in varumärket!

I dag skulle jag lika gärna kunna säga att: Att varumärket är en pågående större berättelse byggd av en uppsättning stories om händelser som delas mellan organisationen / produkten / tjänsten och dem som använder den….

Berättelserna ska bjuda på strategiska värdebärande emotionella händelser som visar meningen med att en verksamhet överhuvudtaget finns. Berättelser som passar medarbetaren, kunden, klienten, brukaren, patienten etc överlever helt enkelt och sprids om de bär ett sant kulturkapital.

De trivs i sociala media och kan få en spridning på ett helt annat sätt än gamla traditionella målgruppsinriktade budskap som förr sändes ut från företag och organisationer. Man får bjuda upp, bjuda in, vingsätta och lyssna av berättelser som ger varumärket innehåll och innebörd.

Men detta kräver alltså alltid att de är befolkade och att de i sin dramaturgi rymmer händelser som går att förstå och ta till sig emotionellt, annars försvinner de i bruset.

Det behövs sanna berättelser om ett kulturkapital som visar ett trovärdigt organisations-DNA.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *