Nyhetsbrev 94: Ingen kommer undan!

Detta nyhetsbrev har i dag gått ut till ca 3000 prenumeranter. Vill du också höra till dem som får det en gång i månaden, givetvis kostnadsfritt och med möjlighet att säga upp det med ett tangentklick? Skicka i så fall ett mejl till matts@storytellers.se med rubriken Nyhetsbrev så lägger jag in dig.

Nyhetsbrev 94
Hej Storytellervän
Du får det här brevet för att du anmält dig, våra vägar har mötts, vi har bytt visitkort, jobbat tillsammans eller så har du varit på något av mina hundratals seminarier. Ingen prenumerant är inplockad utan anledning.

Jag, Matts Heijbel, skriver här det nittiofjärde nyhetsbrevet på temat Storytelling i och om organisationer. Vid årsskiftet går breven in i sin trettonde årgång. Jag reflekterar månadsvis över vad som händer kring Storytelling / storylistening i och om organisationer och vad som präglar diskussionen just nu, utifrån min horisont.

Jag är författare och journalist med socialantropologisk bakgrund och arbetar sen 15 års tid helt med Corporate Storytelling och Storytelling i och om organisationer, varor och tjänster.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Det här jag påstår i rubriken att Ingen kommer undan ska jag reda ut lite redan här.

Människan är, brukar jag påstå, ett berättande djur. Utan berättelser finns vi inte och den mänskliga organisation som inte berättar klingar helt enkelt av och dör. Jag betraktar detta som en naturlag.
Om vi studerar en traditionell kultur i exempelvis Amazonas eller på Afrikas horn, eller varför inte i dalasocknarna kring Siljan så är det självklart för alla som hör eller läser om dem att dessa kulturer har berättelser. De har en folklore och en folkpoesi och vi kan studera dessa berättelser och beröras och lära oss av dem.

Berättarkulturen visar vilka värderingar som styr och vilka normer som håller samman flocken och styr den mot överlevnad.

Översatt till dagens folkgrupper och flockar som återfinns i företag och organisationer gäller förstås det samma. Människan är fortfarande ett berättande djur och utan berättelser finns vi inte. Detta får Oscarsvinnande När lammen tystnar-producenten Ed Saxon att påstå ungefär följande:

Vilken verksamhet du än är i så är du också automatiskt i Storytellingbranschen. De bästa varumärkena har helt enkelt de bästa berättelserna. Och den bästa storyn vinner.

Det är utgångspunkten för Corporate Storytelling enligt Heijbelmodellen. Så låt oss berätta om var vi kommer ifrån, var vi befinner oss i dag och vart vi är på väg. Låta oss söka, finna och skörda berättelser. Låt oss bygga berättelser som ger oss riktning och framgång. Låt oss addera berättelser till våra varor och tjänster och inse värdet av att bygga och vårda en berättande organisation som använder sitt kulturkapital.

Det är hela utgångspunkten när man jobbar med Corporate Storytelling enligt min modell och metod. Detta ryms lätt i de poupulära talet om Content marketing vars främsta verktyg kryper fram i Storytelling / Storylisteningtänkandet. Sen må det vara Forexfolket, Volvofolket, Förskolefolket, Save-the-baltic-region-folket eller Svenska Kyrkanfolket. Så är det också när man medvetet bygger sitt personliga varumärke.

Jag kan få fram ett dussin sådana berättelser och även låta filma dem på en enda dag med min metod. Jag kan förstås också ge mig in i längre strategiska relationer där man steg för steg bygger en berättande organisation. Men just rivstarten med skörd redan första dagen är härlig, rolig och oerhört medvetandegörande.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jag har träffat henne flera gånger under senare år. Hon heter Hanna Sofia Rehnberg och doktorerar vid Södertörns högskola med doktorsavhandlingen Organisationer berättar – Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation. Flera av exemplen hon har med i avhandlingen har hon fått från mig och jag har varit involverad i dem.

Detta är mig veterligen den första doktorsavhandlingen i ämnet i Sverige. I andra länder finns det redan sedan länge ett akademiskt intresse för detta. Till exempel Harvard för vilka detta med business narratives sedan länge är ett intressant område.

På Storytellers.se finns länken till avhandlingen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Apropå den akademiska världen och Nobelpriset så hörde jag för några år sedan en nobelpristagare intervjuas. Han fick då frågan om de var speciellt smarta på hans universitet eftersom de hade fått flera nobelpris genom åren.

Nej då, sa han. Det är matsalen och fiket som delas av alla på universitetet. Det är där vi träffas och det är där vi kopplar av och blandar oss olika forskare och studenter. Kanske över ett glas öl.
Vi berättar för varandra och lyssnar på varandra och vid dessa korsbefruktande möten föds nya tankar som ibland leder hela vägen fram till nobelpriset.

Detta är alltså den gamla lägerelden igen. Det personliga mötet är överlägset med ögon och kroppsspråk men det hindrar förstås inte att den miljard virtuella lägereldar som utgör Facebook också är en slags lägereldar i sociala media.

Det är eldar som vi tänt för oss själva, våra organisationer eller intressen och dit vi bjuder in dem som är intresserade. Där kan vi lyssna och berätta och ur ett Corporate Storytellingperspektiv hitta och sprida de berättelserna som är förutsättningen för framgång och överlevnad.

De flesta nobelprisen har någon stans i botten magiska ögonblick som visade vägen och att höra dem berättas är bland det bästa jag vet. Vad var det egentligen som hände? Där finns skapelseberättelsen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Den 15 januari har jag ett av mina återkommande morgonseminarier i Stockholm. Det kostar ingenting och jag bjuder på te, kaffe och något sött. Om du är intresserad av att vara med då så mejlar du till matts@storytellers.se med rubriken 15 januari och skriver någon rad om vem du är och varför du vill komma så återkommer jag med koder med mera.

Det var allt för denna gång. Jag som skrivit detta brev och de 93 tidigare nyhetsbreven heter Matts Heijbel och du har fått det eftersom vi haft med varandra att göra. Vill du inte vara med mera så kan du vända det med ett Nej tack så plockar jag bort dig ur prenumerationslistan.

Hej så länge
Hälsar
Matts Heijbel
Stockholm / Grödinge 19 december 2014

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *