Doktorsavhandling apropå Corporate Storytelling

Jag har träffat henne flera gånger under senare år. Hanna Sofia Rehnberg doktorerar nu vid Södertörns högskola med doktorsavhandlingen Organisationer berättar – Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation. Flera av exemplen hon har med har jag varit involverad i.

Detta är mig veterligen den första doktorsavhandlingen i ämnet i Sverige. I andra länder finns det det redan sedan länge ett akademiskt intresse för detta. Till exempel Harvard för vilka detta med business narratives sedan länge är ett intressant område.

Disputationen äger rum nu på torsdag den 12 december 2014 klockan 13.00 på Södertörns högskola i sal MA 636, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, Huddinge.

Nu ska jag tränga in i texten. Här finns den.

hanna_sofia_rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg doktorerar om berättande organisationer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *